Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

KOMU je namenjeno

Medicinskim sestram in babicam ter tehnikom zdravstvene nege in bolničarjem.

namen in cilj

Je strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi iz predpisanega področja: ZAKONODAJE IN ETIKE.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja iz vsebin zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob evalvaciji znanja.

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINA
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
9.00 - 9.45Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti; Regulacija zdravstvene in babiške nege in nadzor; Odgovornost zdravstvenih delavcev
9.45 - 10.30Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, koelktivne pogodbe za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi
10.30 - 10.45Odmor
10.45 - 11.30Zakon o pacientovih pravicah, Varovanje pacientovih podatkov
11.30 - 13.00Etika v zdravstvu in zdravstveni negi; Kodeks etike; Kršitve kodeksa
13.00 - 13.30Odmor
13.30 - 14.15Etične dileme v teoriji in praksi
14.15 - 14.30Ustvarjanje etičnega okolja v praksi zdravstvene nege: Caring
14:30 - 14:50Ustvarjanje etičnega okolja v praksi zdravstvene nege: Komunikacija
14.50 - 15.30Evalvacija znanja
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 15:30

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 50 udeležencev. Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami.