Usposabljanje za klinične mentorje

KOMU je namenjeno

Kliničnim mentorjem.

namen in cilj

Vloga in naloga mentorja, pravice in dolžnosti učečega, ocenjevanje, preprečevanje neželenih dogodkov na kliničnem usposabljanju, ukrepanje ob prepoznavi potencialno nezanesljivih učečih.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin, ki jih mora poznati klinični mentor. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
7.45 - 8.00Registracija udeležencev
8.00 - 8.20Karakteristika kakovostnega mentorjapredavanja
8.20 - 10.20Teorija (nameni in cilj kliničnega usposabljanja, vloga in naloga mentorja, pravice in dolžnosti učečega, ocenjevanje, preprečevanje neželenih dogodkov na kliničnem usposabljanju, ukrepanje ob prepoznavi potencialno nezanesljivih učečih)predavanja
10.20 - 10.35Odmor
10.35 - 12.05Delavnice (ocenjevanje, demonstracija, izvedba negovalne intervencije)delavnica
12.05 - 13.00Debrifing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

8:00 – 13:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.