Paliativna oskrba
& onkologija

paliativa & onkologija

Onkološki bolnik na primarnem nivoju – učenje s simulacijami v zdravstvu

Vrste zdravljenja onkološkega bolnika, prepoznavanje najpogostejših zapletov posameznega onkološkega zdravljenja, ukrepi pri lajšanju težav, postopek vstavitve atravmatske igle v vensko valvulo (VAP), preverjanje refluksa, prebrizgavanje VAP-a, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko VAP-a, odstranjevanje atravmatske igle, prepoznava zapletov VAP-a, PICC kateter (periferno vstavljen centralni venski kateter), preveza PICC katetra, prepoznava zapletov, odvzem krvi in aplikacija i.v. terapije preko PICC katetra.