Komunikacija v zdravstvu

komuniciranje

Komuniciranje z mediji

Javno nastopanje in komuniciranje z mediji sta ključna elementa pri gradnji zaupanja javnosti v zdravstveni sistem in zdravstveno osebje. Zanesljive informacije, podane na preprost in zanimiv način, pripomorejo k ustvarjanju zaupanja med zdravstvenimi delavci in pacienti ter splošno javnostjo.