Uspešno obvladovanje stresa na delovnem mestuUsposabljanje s simulacijami

KOMU je namenjeno

Zaposlenim različnih delovnih organizacij, ki so dnevno izpostavljeni stresnim situacijam. Pri izvedbi programa se lahko upošteva specifika same delovne organizacije.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Interaktivno predavanje in delavnice, pri katerem udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti uspešnega obvladovanja stresa na delovnem mestu ter uspešnega reševanja kriznih situacij.

CILJI

Prepoznavanje najpogostejših stresorjev na delovnem mestu, osvajanje potrebnih znanj za uspešno ukrepanje ob pojavu stresa na delovnem mestu, uspešno obvladovanje stresa na delovnem mestu, povezovanje tima, timsko delo, krepitev uspešne komunikacije.

PROGRAM

VSEBINA
Prepoznavanje stresorjev na delovnem mestu
Obvladovanje stresa na delovnem mestu: uspešne strategije
Reševanje stresnih situacij na delovnem mestu ter ukrepanje /simulacije
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

6 šolskih ur, 8-12 oseb

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana ali na lokaciji naročnika

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).