Sprejem in triaža bolnika
v osnovnem zdravstvu – obnovitveni tečaj

KOMU je namenjeno

Namenjena je medicinskim sestram v osnovnem zdravstvu, ki se pri svojem delu poleg naročenih kroničnih bolnikov lahko srečujejo tudi s sprejemom in obravnavo vitalno ogroženih pacientov.

namen in cilj

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, ocenjevanje bolečine, ocenjevanje zavesti, retriaža, ABCDE pregled.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin triaže bolnika v osnovnem zdravstvu. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
7.45 - 8.00Registracija udeležencev
8.00 - 8.30Uvod in evalvacija znanja
8.30 - 10.00Triaža na primarnem zdravstvenem varstvu/Pregled stanjapredavanja
10.00 - 11.00Proces MTSpredavanja
11.00 - 11.15Vloga triažne medicinske sestredelavnica
11.15 - 12.15Nujna stanja in triažadelavnica
12.15 - 12.45Simulacije triažesimulacija
12.45 - 14.00Evalvacija znanja
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

8:00 – 14:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten s 8 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Life Support (ALS) in podlagi Manchester Triage System (MTS).