Triaža na primarni ravni – pediatrija / ambulanta družinske medicine

KOMU je namenjeno

Namenjena je diplomiranim medicinskim sestram na pediatriji v osnovnem zdravstvu ter diplomiranim medicinskim sestram v ambulanti družinske medicine.

namen in cilj

Izvajanje postopka triaže, dokumentacija med triažo, izbira ustreznega triažnega algoritma, ocenjevanje bolečine, ocenjevanje zavesti, retriaža.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vse pridobljeno znanje. Usposabljanje traja 89 ur, od tega 50 ur obsega praktično usposabljanje. V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin triaže.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
1 dan / 8 urUvod in evalvacija znanja; demonstracija triaže; triaža v osnovnem zdravstvu: razlogi za izvajanje triaže; osnovni principi MTS triaže; kako izbrati ustrezni triažni algoritem; dokumentacija v procesu triažePredavanje in simulacije
2 dan / 8 urAlgoritem ABCDE otrok; osnovni splošni algoritem; izvajanje triaž: bolezni otrokPredavanje in simulacije
3 dan / 8 urAlgoritem ABCDE otrok; osnovni splošni algoritem; izvajanje triaž: bolezni otrok; posebnosti in pasti triažePredavanje in simulacije
4 dan / 8 urAlgoritem ABCDE odraslih; izvajanje triaž: bolezni odraslihPredavanje in simulacije
5 dan / 8 urIzvajanje triaž: poškodbe / izvajanje simulacij triažPredavanje in simulacije
Praktično usposabljanje / 50 ur
Izpit / 8 ur
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

98 ur

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 4 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Life Support (ALS) in podlagi Manchester Triage System (MTS).