Trajnostne rešitve v zdravstvu:
Kako zmanjšati okoljski odtis medicinskih obravnav

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege.

namen in cilj

Cilj delavnice je ozaveščanje o dejanski porabi materialov in energije med zdravstveno obravnavo ter spodbujanje udeležencev k iskanju in implementaciji okolju prijaznejših rešitev. S tem prispevamo k bolj trajnostni zdravstveni oskrbi in zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA
  1. Ozaveščenost o porabi virov: Udeleženci pridobijo poglobljeno razumevanje o količini in vrsti materialov ter virov, ki se uporabljajo v zdravstveni obravnavi. To vključuje medicinske materiale, energijo, administrativne vire, higienske pripomočke ter človeške vire.
  2. Analitične veščine: Sposobnost analize trenutne porabe virov in prepoznavanja področij, kjer se lahko poraba zmanjša ali optimizira.
  3. Kritično mišljenje: Udeleženci razvijejo sposobnost kritičnega mišljenja in ocenjevanja učinkovitosti obstoječih praks. Sposobni so identificirati neefikasnosti in razmisliti o alternativnih pristopih.
  4. Skupinsko delo in sodelovanje: Veščine sodelovanja in timskega dela, saj udeleženci delujejo v manjših skupinah, da bi našli rešitve za zmanjšanje porabe virov. Naučijo se, kako učinkovito komunicirati in sodelovati z drugimi.
  5. Kreativno reševanje problemov: Udeleženci razvijejo kreativne veščine reševanja problemov, saj iščejo nove in inovativne zelene rešitve za obstoječe izzive v zdravstveni oskrbi.
  6. Praktične rešitve in implementacija: Pridobijo znanje o praktičnih rešitvah, ki jih je mogoče implementirati v zdravstveni praksi za zmanjšanje okoljskega vpliva. Naučijo se, kako oblikovati akcijske načrte za izvedbo teh rešitev.
  7. Okoljska ozaveščenost: Povečana zavest o okoljskih vprašanjih in vplivu zdravstvene oskrbe na okolje. Udeleženci se naučijo prepoznavati pomembnost trajnostnih praks v zdravstveni industriji.
PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
UVID: Poraba materialov in energije med zdravstveno obravnavodelavnica
• Prikaz obravnave pacienta na primarnem nivoju • Vizualizacija vseh uporabljenih materialov in virov, vključno z medicinskimi materiali, energetskimi viri, administrativnimi materiali, higienskimi pripomočki, osebjem in časom, ter drugimi materiali. • Cilj: Udeležencem prikazati količino in vrsto virov, ki se porabijo med obravnavo.delavnica
ISKANJE ZELENIH REŠITEV: Akcijski načrtdelavnica
Preučevanje procesov obravnave pacienta in iskanje zelenih rešitevdelavnica
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

2 uri

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 8 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 4 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Pediatric Life Support (APLS).