TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja
obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi

KOMU je namenjeno

Medicinskim sestram in babicam ter tehnikom zdravstvene nege in bolničarjem, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih.

namen in cilj

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k vitalno ogroženemu pacientu. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.30 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.30Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja, AED, posebnosti pri oživljanju odraslih, oživljanje otrok, odstranjevanje tujkov, etične dileme, odgovornosti izvajalcev v TPOpredavanja
10:30 - 11:00Odmor
11:00 - 12:20TPO odraslih z AED, odstranjevanje tujka v dihalni potidelavnica
TPO otrok, odstranjevanje tujka v dihalni potidelavnica
12:20 - 12:30Odmor
12:30 - 13:30TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni potisimulacija
13:30 - 14:00Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj)
14:00 - 15:00Praktično preverjanje znanja izvajanja TPO
15:00 - 15:30Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja
Re-test
Podelitev potrdil o udeležbi
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 15:30

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) in priporočil Advanced Pediatric Life Support (APLS) .