TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja
obvezne vsebine za podaljšanje licence / Obnovitveni tečaj (3 ure E- učilnica + 3 ure SIM)

KOMU je namenjeno

Medicinskim sestram, babicam, tehnikom zdravstvene nege in bolničarjem. Usposabljanje je zasnovano v treh korakih, ki omogočajo poglobljeno učenje in pripravo na klinično okolje.

namen in cilj

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA
Korak 1: E-učilnica - Obnova teoretičnega znanja Udeleženci najprej od doma v e-učilnici obnovijo potrebno teoretično znanje. Ta korak vključuje: • Razumevanje ključnih teoretičnih konceptov • Pripravljene učne vsebine • Evalvacija teoretičnega znanja
Korak 2: SIM center - Učenje ročnih spretnosti in veščin Ob prihodu v SIM center bodo udeleženci nadaljevali z delom, osredotočenim na praktične spretnosti. V tem koraku: • Pridobivanje in utrjevanje ročnih spretnosti • Praktične vaje z uporabo simulacijskih lutk in orodij • Mentorstvo izkušenih inštruktorjev
Korak 3: Simulacije - Utrjevanje in potrditev znanja Na koncu modula udeleženci svoje pridobljeno znanje utrdijo in potrdijo v varnem okolju na simulacijah. Ta korak vključuje: • Realistične simulacije scenarijev z vitalno ogroženimi pacienti • Vodenje simulacij pod nadzorom strokovnjakov • Povratne informacije in evalvacija uspešnosti
PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
E-UČILNICA
3 ureAlgoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja, AED, posebnosti pri oživljanju odraslih, oživljanje otrok, odstranjevanje tujkov, etične dileme, odgovornosti izvajalcev v TPOe-učilnica
SIM CENTER
3 ureTPO odraslih z AED, odstranjevanje tujka v dihalni poti Oživljanje odrasle osebe Pisno preverjanje znanja Praktično preverjanje znanja izvajanja TPOdelavnica simulacija
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

E-učilnica – 3 ure
SIM Center – 3 ure

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 22 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z _ licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) in priporočil Advanced Pediatric Life Support  (APLS) .