Temeljni postopki oživljanja
za učence, dijake, študente

KOMU je namenjeno

Učencem, dijakom in študentom, s ciljem povečati znanje, kompetence in učinkovitost v določenih življenjsko ogrožujočih situacijah (zastoj srca). Udeleženci delavnice bodo v primeru nesreče znali suvereno aktivirati nujno medicinsko pomoč ter pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja iz vsebin temeljnih postopkov oživljanja. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer lahko na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti, ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Usposabljanje izvajajo inštruktorji in predavatelji, ki so pri svojem delu inovativni, uporabljajo sodobne metode poučevanja s simulacijami in vrhunsko opremo.

PROGRAM

VSEBINANAČIN IZVEDBE
Temeljni postopki oživljanjaPredavanje
- Pristop k vitalno ogroženemu - Uporaba AED - Stisi prsnega koša - Klic 112Ročne spretnosti
Simulacije temeljnih postopkov oživljanjaSimulacije
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

2 šolski uri

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

izvedba je brezplačna za učence, dijake in študente