Temeljni postopki oživljanja
za gasilce in civilno zaščito, policiste in mestne redarje

KOMU je namenjeno

Gasilcem, izvajalcem civilne zaščite, policistom, mestnim redarjem in njim podobnim službam.

namen in cilj

Sprostitev dihalne poti, ocena dihanja, najpogostejša nujna stanja in pristop k vitalno ogroženemu bolniku, temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija, odstranjevanje tujkov v dihalnih poteh, pristop in oskrba poškodovanca.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Na tečaju, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k vitalno ogroženemu bolnemu ter poškodovanemu. Tečaj poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci tečaja združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe preverijo in potrdijo na koncu tečaja ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti. Ves čas usposabljanja se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec tečaja na koncu prejme potrdilo o osvojenih kompetencah.

PROGRAM

VSEBINANAČIN IZVEDBE
Registracija udeležencev
Temeljni postopki oživljanja, pregled vitalno ogroženega pacienta, najpogostejša nujna stanjapredavanje
Odmor
Dihalna potdelavnica
Umetna ventilacijadelavnica
Varna defibrilacijadelavnica
Masaža srcadelavnica
Odmordelavnica
Simulacije temeljnih postopkov oživljanjasimulacija
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

8 ur

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).