Team building in doseganje resničnih sprememb v timu s pomočjo izkustvenega učenja s simulacijami

Program »twSIM«

Simulacijsko učenje s programom twSIM je izkustveno učenje, namenjeno timom, ki lahko na tak način dostopajo do odličnih rešitev v timu. Gre za nov način usposabljanja, pri katerem timi okrepijo svoje sodelovanje, njihovo delo pa postane bolj varno in učinkovito.

Izjemna izkušnja z veliko smeha ter na novo pridobljenim znanjem.

Ključne Metode Usposabljanja

1. Usposabljanje s simulacijami:

 • Uporaba simulacij za prikaz in reševanje kriznih situacij.
 • Aktivno sodelovanje vseh članov tima pri iskanju rešitev.

2. Virtualna resničnost (VR):

 • Uporaba VR tehnologije za ustvarjanje realističnih simulacij kriznih situacij.
 • Poglobljena izkušnja, ki omogoča vadbo v varnem okolju.

3. Igrifikacija:

 • Uporaba elementov igre za povečanje angažiranosti in motivacije.
 • Tekmovanje in sodelovanje v različnih nalogah in izzivih.

4. Usposabljanje z uporabo Lego kock:

 • Gradnja in reševanje problemov z uporabo Lego kock.
 • Spodbujanje kreativnosti in timskega dela skozi igrifikacijo.

5. Soba pobega:

 • Uporaba sobe pobega kot orodja za team building.
 • Člani tima morajo sodelovati, komunicirati in reševati uganke, da bi pobegnili iz sobe.
 • Spodbujanje kritičnega mišljenja, kreativnosti in skupinskega dela v omejenem času.
Cilji Programa
 • Povečanje medsebojnega zaupanja in spoštovanja med člani tima.
 • Izboljšanje komunikacijskih veščin in sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov.
 • Pridobivanje praktičnih znanj in veščin za reševanje kriznih situacij.
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in timskega dela skozi igrifikacijo.
 • Zagotavljanje skladnosti s potrebnimi zakonskimi predpisi in varnostnimi standardi.
Koristi za Vaš Tim
 • Izboljšana timska dinamika in učinkovitost.
 • Povečana pripravljenost za reševanje kriznih situacij.
 • Večja angažiranost in zadovoljstvo članov tima.
 • Boljša usklajenost in sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev.
 • Pridobitev praktičnih izkušenj in znanj, ki se lahko uporabijo na delovnem mestu.

Program je zasnovan tako, da je zabaven, interaktiven in koristen za vse člane tima, ne glede na njihovo predhodno izobrazbo ali izkušnje.

Zakaj usposabljanje s simulacijami?

Naša usposabljanja ponujajo edinstveno kombinacijo učenja s predavanji, učenja spretnosti ter učenja s simulacijo. Med simulacijo udeleženci prevzamejo določeno vlogo v timu ter tako dobijo priložnost za uporabo na novo pridobljenih znanj in spretnosti. Vloge so identične njihovim pravim vlogam v timu. Simulacije se ves čas snemajo z namenom podajanja povratne informacije s strani inštruktorjev posameznikom ter celi skupini.

Usposabljanje pokriva zakonsko potrebne vsebine za vaš tim
 • Zdravje na delovnem mestu – v skladu s 6. in 32. členom zgoraj navedenega zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega.
Prednosti programa twSIM
 1. Združuje tradicionalno učenje v učilnici s simuliranim okoljem tima, med katerim udeleženci dobivajo povratne informacije, kar jim zagotavlja neprecenljive izkušnje.
 2. Simulacijsko učenje »potopi« vaš tim v izzive resničnega delovnega dne v vašem timu brez tveganja napak, izpadov stroškov in zamud. To pa zagotavlja, da so vaši projekti varnejši, hitrejši in stroškovno učinkovitejši.
 3. Zagotavlja vašemu timu konkurenčno prednost, saj zaposleni pridobijo veliko želenih izkušenj na delovnem mestu, ki se jih ni mogoče naučiti s tradicionalnim načinom usposabljanja, oziroma ga vaši zaposleni niso pridobili s formalno izobrazbo.
Vsebine usposabljanja

Program twSIM ima poudarek na naslednjih vsebinah:

 • reševanje sporov na delovnem mestu,
 • promocija zdravja na delovnem mestu,
 • timsko delo,
 • uspešna komunikacija,
 • prva pomoč na delovnem mestu.

Uspeh te vrste usposabljanja je bil dokazan več let nazaj v letalski in medicinski industriji, nedolgo tega pa so ga implementirali tudi v gospodarstvo.

Kako lahko s programom twSIM kar najbolje izkoristite potencial vašega tima?

Program twSIM omogoča, da doživite in izvajate vaše vsakodnevne specifične vsebine, vezane na vaše delovno okolje s simulacijami, in tako razvijete želene učne rezultate, ki ustrezajo vašim ciljem. V sodelovanju z vašim timom (vašo odgovorno osebo za  izobraževanje) bodo pripravljene štiri faze, ki bodo zagotovile dosežene želene vsebine in rezultate:

1. faza – Ekipa SIM centra se sestane z vami, da dogovorimo podrobnosti glede ciljev, zahtev in vrsti del, ki jih vaš tim opravlja.

2. faza – Odgovorna oseba za izobraževanje v vašem timu poudari specifične učne zahteve in pričakovane rezultate.

3. faza – Ekipa SIM centra pripravi vam prilagojen program twSIM znotraj časovnega roka.

4. faza – Izvedba usposabljanja.

Kaj pridobi vaš tim s programom twSIM?
 • Priložnosti za integracijo specifičnih procesov oziroma načina dela.
 • Visoka stopnja aplikativnosti vsebine usposabljanja v vsakdanje delovno okolje.
 • Možnost testiranja pravilnikov, postopkov in operacijskih sistemov v varnem simuliranem okolju.
 • Sposobnost neposredne uporabe in izboljšanja učenja na našem simuliranem delovnem mestu.
 • Resnično edinstven in poglobljen program bo na udeležencih pustil trajen vtis.
 • Velika fleksibilnost pri pripravi in izvedbi programa.

V celotnem procesu delamo v partnerstvu z vami, tako da vaš modul usposabljanja ustreza vašim individualnim potrebam.

Rešitve po meri

Program twSIM je prilagojeno usposabljanje, ki nudi specifične učne rešitve za vaše poslovne potrebe. Program twSIM je na voljo za najmanj 5 in največ 20 oseb. Poteka lahko najmanj 6 ur oz. največ 2 dni. Za dogovor o možnih terminih usposabljanja in cenah vas vabimo, da se obrnete na tajništvo SIM centra.