Specialna znanja: Triaža na primarni ravni v ambulanti družinske medicine (naročanje na pregled pri zdravniku)

KOMU je namenjeno

Srednjim medicinskim sestram (srednje medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, zdravstveni tehniki in srednji zdravstveniki) v zdravstvenem varstvu odraslih.

namen in cilj

Usposobiti kompetentno medicinsko sestro, ki je vsestransko praktično in teoretično usposobljena za izvajanje triaže na primarni ravni v ambulanti družinske medicine (naročanje na pregled pri zdravniku).

NAZIV SPECIALNEGA ZNANJA

Srednje medicinske sestre s specialnimi znanji za izvajanje triaže na primarni ravni v ambulanti družinske medicine (naročanje na pregled pri zdravniku).

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Usposabljanje traja 110 ur, od tega 80 ur obsega praktično usposabljanje.

PROGRAM

ČASOVNICAČASVSEBINA
1. dan8 urNujna stanja in pasti pri naročanju pacienta na obravnavo v ambulanti družinske medicine
2. dan8 urNujna stanja in pasti pri naročanju pacienta na obravnavo v ambulanti družinske medicine
3. dan8 urVodenje naročilne knjige in administracija v ambulanti družinske medicine
4. – 10. dan80 urPraktično usposabljanje
11. dan6 urIzpit
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

110 ur

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).