Specialna znanja srednjih medicinskih sester
v otroškem in šolskem dispanzerju v ZD Ljubljana

KOMU je namenjeno

Srednjim medicinskim sestram v otroškem in šolskem dispanzerju.

NAMEN IN CILJ

Usposobiti kompetentno medicinsko sestro, ki je vsestransko praktično in teoretično usposobljena.

Veljavnost pridobljenega naziva

Naziv prične veljati po končanem usposabljanju in opravljenem izpitu, in velja samo za delov v ZD Ljubljana.

NAZIV SPECIALNEGA ZNANJA

Naziv prične veljati po končanem usposabljanju in opravljenem izpitu, in velja samo za delov v ZD Ljubljana.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINAČAS
1. danOpazovanje uporabnika/pacienta Tiraža na primari ravni v pediatrični ambulanti (naročanje na pregled pri zdravniku)8 ur
2. danOpazovanje uporabnika/pacienta Nastavitev in menjava infuzijske raztopine8 ur
3. danOpazovanje uporabnika/pacienta Snemanje elektrokardiograma Izvajanje TPO in sodelovanje pri DPO8 ur
4. danOpazovanje uporabnika/pacienta Aspiracija dihalnih poti preko ust in nosu iz zgornjih dihalnih poti Aplikacija inhalacijske terapije po naročilu8 ur
5. danOpazovanje uporabnika/pacienta Tiraža na primari ravni v pediatrični ambulanti (naročanje na pregled pri zdravniku) Nastavitev in menjava infuzijske raztopine Snemanje elektrokardiograma Izvajanje TPO in sodelovanje pri DPO Aspiracija dihalnih poti preko ust in nosu iz zgornjih dihalnih poti8 ur
6.-10. danPraktično usposabljanje – baza52 ur
11. danIzpit8 ur
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja 100 ur, od tega 52 ur obsega praktično usposabljanje.

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana