Strokovna pooblastila:
preveza kronične rane in odstranjevanje šivov in sponk, nastavitev in menjava infuzijske raztopine, snemanje elektrokardiograma, aspiracija dihalnih poti

KOMU je namenjeno

Srednjim medicinskim sestram (srednje medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, zdravstveni tehniki in srednji zdravstveniki).

namen in cilj

Usposobiti kompetentno medicinsko sestro, ki je vsestransko praktično in teoretično usposobljena.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE STROKOVNIH POOBLASTIL
  • redno sodelovanje pri izvedbi preveze kronične razjede in odstranjevanje šivov, sponk ter zadrg ter preverjanje rezultatov;
  • redno sodelovanje pri izvedbi nastavitvi in menjavi infuzijske raztopine;
  • redno sodelovanje pri izvedbi snemanja elektrokardiograma;
  • redno sodelovanje pri izvedbi aspiracije preko ust in nosu iz zgornjih dihalnih poti (vir: Ministrstvo za zdravje: Razlaga poklicnih aktivnosti, opredeljenih v dokumentu Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, dopis z dne 14. 7. 2021).
PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINAČAS
1. danOpazovanje uporabnika/pacienta Preveza kronične rane in odstranjevanje šivov in sponk10 ur
2. danOpazovanje uporabnika/pacienta Nastavitev in menjava infuzijske raztopine10 ur
3. danOpazovanje uporabnika/pacienta Snemanje elektrokardiograma10 ur
4. danOpazovanje uporabnika/pacienta Aspiracija dihalnih poti preko ust in nosu iz zgornjih dihalnih poti10 ur
5. danOpazovanje uporabnika/pacienta Preveza kronične rane in odstranjevanje šivov in sponk Nastavitev in menjava infuzijske raztopine Snemanje elektrokardiograma Aspiracija dihalnih poti preko ust in nosu iz zgornjih dihalnih poti10 ur
6.-10. danPraktično usposabljanje – baza50 ur
11. danIzpit10 ur
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

110 ur

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 12 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 25 licenčnimi točkami.