KOMU je namenjeno

Rdeči alarm je interaktivna učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Namenjen je timom primarnega zdravstvenega varstva.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin oskrbe vitalno ogroženega pacienta.

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
07.30 – 8.00Registracija
08.00 – 9.00Uvod v izobraževanje
09.00 - 09.30Nujna stanja na primarnem nivoju.delavnica
09.30 - 10.30- ABCDE pristop - pristop k poškodovancudelavnica
10.30 - 13.00Simulacije nujnih stanj na primarnem nivoju.simulacija
13.00 – 14.30Evalvacija znanja
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

7:30 – 14:30

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Na učno delavnico se prijavite preko vodij dejavnosti. Število prijav je omejeno na 10 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten s ­8 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 7 licenčnimi točkami.