Preko raziskovanja želimo izboljšati znanje
ter ga uporabiti za iskanje rešitev

Raziskovanje

SIM CENTER ves čas vzpostavlja sodelovanje z vidnimi strokovnjaki s področij izobraževanj doma in po svetu (organizacija strokovnih srečanj, skupni projekti raziskovanja, …). Omenjeni supervizirajo naše izobraževalne module ter jim na tak način povečajo njihovo vrednost in aktualnost. Prav tako z nami sodelujejo na področju raziskovanja pri reševanju klinično pomembnih vprašanj.

Vrhunec našega sodelovanja vidimo v organizaciji strokovnega srečanja “Best CPR team”, kjer udeleženci pridobijo / obnovijo ustrezna znanja, nujno potrebna za sprejem in oskrbo vitalno ogroženega pacienta v osnovnem zdravstvu.

Objavljeni posterji
Predstavitveni poster na 3. slovenskem kongresu paliativne oskrbe v Ljubljani, 25.-26. oktober 2019
Predstavitveni poster na ERC kongresu 2019 v Ljubljani, 19.-21. september 2019
Predstavitveni e-poster na konferenci WONCA v Bratislavi, 26.-29. junij 2019
Predstavitveni e-poster na konferenci SESAM v Glasgow-u, 12.-14. junij 2019
Povzetek predstavitvenega e-posterja na konferenci SESAM v Glasgow-u, 12.-14. junij 2019
Predstavitveni plakat na 4. kongresu AGP/FM SEE v Plovdiv-u, Bolgarija, 22.-25. november 2018
Predstavitveni plakat na konferenci SESAM v Bilbao-u, 27.-29. junij 2018
Oskrba vitalno ogroženega otroka v ZD Ljubljana
In situ simulations in primary care
Plakat Rdeči alarm

Objavljeni članki
Developing a competency framework for training with simulations in healthcare: a qualitative study
An innovative approach to educating primary health care teams about medical emergencies
Enoletno potovanje mobilne simulacijske enote SIM mobil
S simulacijami v zdravstvu do boljših rezultatov pri obravnavi vitalno ogroženega otroka
In situ simulacija: doseganje kakovosti dela v zdravstvenem timu
Sistematični pristop k poškodovancu na terenu
Temeljni postopki oživljanja odraslih in uporaba AED
Obravnava hudo poškodovanega na terenu
ABCDE Pregled
Usposabljanje v simulacijskem centru iz vsebin kritično bolnega otroka (SIM baby)
Usposabljanje v simulacijskem centru
Sprejem in obravnava nujnega pacienta v Zdravstvenem Domu Ljubljana - Rdeči Alarm
Education and research in the simulation center
Protokol aktivacije dežurne ekipe v ZVO po enotah v primeru nujnega stanja v ZDL - Rdeči alarm
In situ simulacija: doseganje kakovosti dela v zdravstvenem timu / In situ simulation: Achieving quality of work in a healthcare team

Izobraževalni moduli
Zbornik 1: Porod na terenu
Zbornik 1: Oskrba poškodovanca
Zbornik 1: Sprejem in triaža bolnika v osnovnem zdravstvu

Smernice za oživljanje
Smernice evropskega reanimacijskega sveta za oživljanje 2021