Prva pomoč
Temeljni postopki oživljanja (4 ure)

KOMU je namenjeno

Zaposlenim v različnih delovnih organizacijah in posameznikom. Pri izvedbi programa se upošteva specifika same delovne organizacije.

namen in cilj

Sprostitev dihalne poti, ocena dihanja, najpogostejša nujna stanja in pristop k vitalno ogroženemu bolniku, temeljni postopki oživljanja, varna defibrilacija.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Na tečaju, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k vitalno ogroženemu pacientu. Tečaj poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci tečaja združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe preverijo in potrdijo na koncu tečaja ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti. Ves čas usposabljanja se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec tečaja na koncu prejme potrdilo o opravljenem tečaju.

PROGRAM

VSEBINANAČIN IZVEDBE
Prva pomoč, veriga preživetja, klic nujne medicinske pomoči, oprema prve pomoči, triaža, položaji vitalno obolelegapredavanja
Temeljni postopki oživljanja in varna defibrilacijapredavanja
Temeljni postopki oživljanja in varna defibrilacijadelavnica
Simulacija nujnih stanj (temeljni postopki oživljanja)simulacija
Evalvacija znanja
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

4 šolske ure

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo.