PROGRAM USPOSABLJANJA S SIMULACIJO:
Za oskrbo pacienta z anafilaksijo

OPIS

Anafilaksija je življenje ogrožajoče stanje, ki se običajno razvije v nekaj minutah po stiku z alergenom. Klinična slika je dramatična, nevarnost za srčni ali dihalni zastoj pa velika. Pomembno je hitro prepoznati stanje in ga ustrezno zdraviti. Ker je obravnavanih pacientov z anafilaktičnim šokom premalo, je nujno potreben kvaliteten trening s simulacijami.

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, zobozdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege.

namen in cilj
 • Prepoznavanje znakov in simptomov anafilaksije
 • Sistematičen pristop k pacientu v anafilaktičnem šoku (ABCDE)
 • Ustrezna terapija pri anafilaktičnem šoku
 • Učinkovita obravnava pacienta v anafilaktičnem šoku
 • Timsko delo
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

1. Teoretične vsebine

 • Anafilaktični šok
 • ABCDE pristop

2. Delavnice

 • Sistematičen pristop k pacientu v anafilaktičnem šoku (ABCDE)
 • Izvedba delavnice z visokokavostnimi simulatoji navidezne resničnosti (AR)

3. Napredne simulacije

 • Igrani pacient, ki odigra vlogo pacienta z anafilaktično reakcijo
 • Uporaba teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti v simulaciji

4. Debriefing (razprava)

 • Analiza izvedbe po simulaciji
 • Konstruktivne povratne informacije od inštruktorjev
 • Poudarjanje uspešnih pristopov in identifikacija področij za izboljšave
PREDNOSTI PROGRAMA
 • Pridobivanje znanj in veščin za hitro in učinkovito ukrepanje ob anafilaktičnih reakcijah
 • Praktična uporaba znanja v simuliranih realnih situacijah
 • Kvaliteten debrifing in povratne informacije za nadaljnje izboljšave
 • Možnost ponovitve izvedbe scenarijev
 • Prejem potrdila o udeležbi na moduli
PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
30 minPrepoznavanje znakov in simptomov anafilaksije Sistematičen pristop k pacientu v anafilaktičnem šoku (ABCDE) Ustrezna terapija pri anafilaktičnem šoku Timsko deloPredavanje
30 minPrepoznavanje znakov in simptomov anafilaksijeDelavnica
30 minSistematičen pristop k pacientu v anafilaktičnem šoku (ABCDE)Delavnica
30 minSimulacija vitalno ogroženega pacienta z anfilaktičnim šokomSimulacija
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

2 uri / Usposabljanje je zasnovano tako, da udeležencem omogoči pridobitev celovitih in praktičnih veščin za oskrbo oseb z anafilaksijo, hkrati pa izboljša kakovost komunikacije in interakcije z bolniki ter njihovimi svojci.

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

SIM Center ali na vaši lokaciji: Praktične delavnice in simulacije v realističnem okolju s simulatorjem navidezne resničnosti (AR).

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).