PROGRAM USPOSABLJANJA S SIMULACIJO:
Krizne situacije v socialnem delu

Zanemarjanje otroka kot posledica alkoholizma in odvisnosti od prepovedanih drog pri staršu
OPIS

Izobraževanje je namenjeno strokovnjakom v socialnem delu, ki se srečujejo s kriznimi situacijami, povezanimi z alkoholizmom in odvisnostjo od prepovedanih drog in zanemarjanjem otrok. Program ponuja poglobljeno razumevanje teh kompleksnih problematik ter nudi praktična orodja in strategije za učinkovito intervencijo in podporo.

KOMU je namenjeno

Socialnim delavcem, študentom socialnega dela.

namen in cilj
 • Opremljanje udeležencev z znanjem in veščinami za učinkovito izvajanje socialnega dela v kriznih situacij.
 • Prepoznavanje okolij, ki nakazujejo odvisnost od alkohola in prepovedanih drog pri staršu.
 • Prepoznavanje okolij, ki nakazujejo znake zanemarjanja otroka.
 • Poudariti pomen interdisciplinarnega pristopa in sodelovanja z drugimi institucijami in strokovnjaki.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

1. Teoretične vsebine

 • Kratka predavanja in predstavitve
 • Socialno delo v kriznih situacijah
 • Interdisciplinarno sodelovanje

2. Delavnice

 • Učenje veščin za uspešno reševanje kriznih situacij v socialnem delu
 • Praktične delavnice za učinkovito komunikacijo z uporabniki socialnega dela v kriznih situacijah

3. Napredne simulacije

 • Realistična simulacija okolja
 • Realistična simulacija krizne situacije v socialnem delu
 • Igrani uporabnik socialnega dela, ki odigra vlogo uporabnika odvisnika
 • Uporaba teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti v simulaciji

4. Debriefing (razprava)

 • Analiza izvedbe po simulaciji
 • Konstruktivne povratne informacije od inštruktorjev
 • Poudarjanje uspešnih pristopov in identifikacija področij za izboljšave
PREDNOSTI PROGRAMA
 • Uporaba simulatorja navidezne resničnosti
 • Izvajanje praktičnih delavnic in simulacij v realističnem okolju, kar pomaga udeležencem bolje pripraviti na dejanske krizne situacije.
 • Program izpostavlja pomen interdisciplinarnega pristopa in sodelovanja z drugimi profesijami.
 • Debriefing po simulacijah omogoča analizo izvedbe, pridobivanje konstruktivnih povratnih informacij od inštruktorjev ter identifikacijo uspešnih pristopov in področij za izboljšave.
 • Udeleženci pridobijo tako teoretično znanje kot tudi praktične spretnosti, ki so nujne za uspešno reševanje kriznih situacij v socialnem delu.
 • Udeleženci se naučijo prepoznavati znake odvisnosti pri starših in zanemarjanja otrok v družini.
 • Udeleženci po zaključku modula prejmejo potrdilo o udeležbi, kar potrjuje pridobljeno znanje in veščine.
PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
30 minSocialno delo v kriznih situacijahPredavanje
30 minInterdisciplinarno sodelovanje v socialnem deluPredavanje
30 minPraktične delavnice za učinkovito komunikacijo z uporabniki socialnega dela v kriznih situacijahDelavnice, VR
30 minKrizna situacija v socialnem delu: Zanemarjanje otroka kot posledica alkoholizma in odvisnosti od prepovedanih drog pri staršuSimulacije
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

2 uri

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

SIM Center ali na vaši lokaciji: Praktične delavnice in simulacije v realističnem okolju z igranim uporabnikom socialnega dela

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).