Oskrba vitalno ogroženega pacienta

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posebej medicinskim sestram, ki so zaposlene na delovnih mestih, kjer morajo pogosto samostojno ukrepati brez zdravnika (urgentni oddelki, medicinske sestre v prehospitalu / reševalci, medicinske sestre v domovih za starejše, patronažne medicinske sestre, za time v zobozdravstvu, laboratorijski medicini, fizoterapiji, rentgentski diagnostiki, …). Celotni program je prilagojen kompetencam teamov.

namen in cilj

Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k vitalno ogroženemu pacientu. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.30Sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu (ABCDE)predavanja
Aspiracijapredavanja
10:30 - 10:45Odmor
10:45 - 11:15Dihalna potdelavnica
Umetna ventilacijadelavnica
Aspiracijadelavnica
Odstranjevanje tujkovdelavnica
11:15 - 12:00ABCDE pregleddelavnica
12:00 - 13:15Odmor
13:15 - 16:30Oskrba vitalno ogroženega pacientasimulacija
16:30 - 17:00Debrifing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 17:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 2 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Life Support (ALS).