Oskrba vitalno ogroženega pacienta
s simuliranim pacientom

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posebej medicinskim sestram, ki so zaposlene na delovnih mestih, kjer morajo pogosto samostojno ukrepati brez zdravnika (urgentni oddelki, medicinske sestre v prehospitalu / reševalci, medicinske sestre v domovih za starejše, patronažne medicinske sestre, za time v zobozdravstvu, laboratorijski medicini, fizoterapiji, rentgentski diagnostiki, …). Celotni program je prilagojen kompetencam teamov.

namen in cilj

ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, ETI, rokovanje z dihalnim balonom, aspiracija, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, aplikacija ustrezne terapije, hitra nevrološka ocena pacienta, …

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

»Standardni pacienti« so igrani pacienti, ki odigrajo svoje težave in simptome. Zdravstveni tim imajo tako možnost osvajati dodatna znanja oziroma utrjevati svoja znanja ob »živem« pacientu. »Standardni pacienti« so izkušeni inštruktorji SIM centra, ki gredo pred začetkom programa skozi intenzivne priprave, v katerih natančno osvojijo vlogo bolnika, ki ga bodo igrali. Program »standardni pacient« je zelo kvaliteten in intenziven izobraževalni program, in je najboljši približek realne klinične situacije. V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti o načinu pristopa k vitalno ogroženemu pacientu (npr. intoksikacija, AKS, EPI status, anafilaktični šok, septični šok, hemoragični šok, hipoglikemija, ICV, agresiven pacient, agresiven svojec).

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.00Ponovitev teoretičnega znanjapredavanja
10:00 - 10:45Priprava na simulacijesimulacija
10:45 - 11:00Odmor
10:45 - 11:15Simulacije vitalno ogroženega pacienta (npr. intoksikacija, AKS, EPI status, anafilaktični šok, septični šok, hemoragični šok, hipoglikemija, ICV, agresiven pacient, agresiven svojec)simulacija
12:00 - 13:00Odmor
13:00 - 14:00Simulacijasimulacija
14:00 - 15:00Debrifing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 15:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 8 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten s 6 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 4 licenčnimi točkami.