Oskrba vitalno ogroženega otroka 2

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posameznikom, ki so zaposleni na delavnih mestih, kjer obstaja verjetnost oskrbe vitalno ogroženega otroka (medicinske sestre / reševalci in zdravniki v prehospitalu, patronažne medicinske sestre, pediatrične medicinske sestre, pediatri).

namen in cilj

Pristop k vitalno ogroženemu otroku ob uporabi »barvnega traku« (anafilaksija, septični šok, zastrupitve), reanimacija, sprostitev dihalne poti, umetna ventilacija, aplikacija kisika, i-gel, aspiracija, nastavitev infuzije, intraosalna pot, timsko delo med reanimacijo.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin oskrbe vitalno ogroženega otroka. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.30Oskrba vitalno ogroženega otroka (ABCDE pristop)predavanja
Reanimacijapredavanja
Barvni trak za hiter izbor opreme, postopkov in odmerkov zdravil po velikosti otrokapredavanja
Komunikacija s starši vitalno ogroženega otrokapredavanja
10:30-10:45Odmor
10:45 - 12:00Oskrba dihalne poti, aspiracija, umetna ventilacija, aplikacija kisika, varna defibrilacija, zunanja masaža srca, tipanje pulzovdelavnica
12:00 - 13:15Odmor
13:30 - 14:40Oskrba vitalno ogroženega otroka z uporabo »barvnega traku«delavnica
14:40 - 16:00Simulacije vitalno ogroženega otrokasimulacija
16:00 - 17:00Debrifing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 17:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 6 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Pediatric Life Support (APLS).