KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posebej timom, ki so zaposleni na delovnih mestih, kjer obstaja velika verjetnost obravnave poškodovanca (medicinske sestre v prehospitalu / reševalci, medicinske sestre v domovih za starejše, patronažne medicinske sestre, …). Za sodelovanje na modulu je predhodno priporočljiv obisk modula Oskrba poškodovanca ali katerega drugega primerljivega tečaja.

namen in cilj

Pristop k poškodovancu, pregled poškodovanca, obračanje poškodovanca, zaustavljanje krvavitev, sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, I-gel, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, ekstrikacija iz vozil, KED, medenični pas, snemanje čelade, IO pot, kapnometrija, kapnografija.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin oskrbe poškodovanca. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
07.40 - 8.00Registracija udeležencev
08.00 – 09.30Pristop k poškodovancu, mehanizem poškodbe, tenzijski pnevmotoraks, krvavitve, IO pot, Kapnometrija in kapnografija.predavanja
09.30 – 09.45Odmor
09.45 - 10.45Tenzijski pnevmotoraksdelavnica
Kapnometrija in kapnografijadelavnica
Zaustavljanje krvavitev, nadzor nad notranjimi krvavitvamidelavnica
IO potdelavnica
Nadomeščanje tekočindelavnica
10.45 - 11.30Odmor
11.30 - 13.30Nadomeščanje tekočindelavnica
Snemanje čeladedelavnica
Imobilizacija z zajemalnimi nosilidelavnica
KEDdelavnica
Medenični pasdelavnica
Ekstrikacija iz vozildelavnica
13.30 -16.00Simulacije in debrifingdelavnica
16.00 - 16.15Zaključekpredavanje
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

8:00 – 16:15

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 8 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 6 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Life Support (ALS) in International Trauma Life Support (ITLS).