Oskrba kronične rane,
prepoznava septičnega šoka

KOMU je namenjeno

Medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih. Učna delavnica je namenjena še posebej medicinskim sestram, ki so zaposlene na delovnih mestih, kjer morajo pogosto samostojno ukrepati brez zdravnika (urgentni oddelki, medicinske sestre v prehospitalu / reševalci, medicinske sestre v domovih za starejše, patronažne medicinske sestre, …), in se dnevno srečujejo s starostniki.

namen in cilj

ABCDE pristop k vitalno ogroženemu pacientu (septični šok), rokovanje z dihalnim balonom , sprostitev dihalne poti, zunanja stisi prsnega koša, varna defibrilacija, timsko delo, oskrba ran (mehanične rane, rane, nastale zaradi kemičnih in termičnih vplivov, kronične rane).

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja iz vsebin oskrbe ran ter oskrbe vitalno ogroženega pacienta (septični šok). Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.00Sistematični pristop k vitalno ogroženemu pacientu (ABCDE)predavanja
Septični šokpredavanja
Bolečinapredavanja
10.00 - 10.15Odmor
10.15 - 12.15Dihalna potdelavnica
Umetna ventilacijadelavnica
Kateterizacijadelavnica
Vzpostavitev i.v. potidelavnica
ABCDE pregleddelavnica
Kronične ranepredavanja
Kronične ranedelavnica
12.15 - 12.45Odmor
12.45 - 15.00Oskrba pacienta / septični šok / debrifingsimulacija
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9.00 – 17.00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 8 licenčnimi točkami. Program je oblikovan na podlagi smernic Evropskega sveta za reanimacijo in priporočil Advanced Life Support (ALS).