Onkološki bolnik na primarnem nivoju
učenje s simulacijami v zdravstvu

KOMU je namenjeno

Medicinskim sestram v domovih za starejše, patronažnim medicinskim sestram, medicinskim sestram in zdravnikom, zaposlenim v zdravstvenih domovih, ki se dnevno srečujejo z onkološkimi bolniki.

namen in cilj

Vrste zdravljenja onkološkega bolnika, prepoznavanje najpogostejših zapletov posameznega onkološkega zdravljenja, ukrepi pri lajšanju težav, priprava materiala za vstavitev atravmatske igle in vzstavljanje, vstavitev atravmatske igle, preverjanje refluxa, prebrizgavanje VAP katetra, odvzem krvi iz VAP katetra, priklop i.v. terapije na VAP kateter, preveza VAP katetra, odstranjevanje atravmatske igle, prepoznava zapletov VAP-a, PICC kateter, preveza PICC katetra, prepoznava zapletov PICC katetra, priklop i.v. terapije in odvzem krvi iz PICC katetra.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja iz vsebin oskrbe onkološkega bolnika. Usposabljanje poteka v obliki podajanja teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin, ki so potrebne za kakovostno oskrbo onkološkega bolnika na primarnem nivoju. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob simulacijah in »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti.

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 9.00Registracija udeležencev
09.00 - 11.00Vrste zdravljenja onkološkega bolnika in najpogostejši zapletipredavanja
11.00 - 11.15Odmor
11.15 - 12.00VAP (venska valvula; vstavitev, atravmatske igle in prebrizgavanje, aplikacija terapije, odvzem krvi, odstranjevanje atravmatske igle)delavnica
PICC kateter (odvzem krvi, aplikacija i.v. terapije, preveza katetra)delavnica
12.00 - 13.00Odmor
13.00 - 13.15Priprava na simulacijo
13.15 - 14.00Oskrba onkološkega bolnika na primarnem nivojusimulacija
14.00 - 14.30Debrifing
14.30 - 15.00Zaključek
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9.00 – 15.00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 10 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkami, s strani Zdravniške zbornice pa s 6 licenčnimai točkami.