Nujna stanja v družinski medicini –
bolečina v prsnem košu, dispneja, anafilaktična reakcija

KOMU je namenjeno

Modul je namenjen specializantom in specialistom družinske medicine, ki se pri delu v svojih ambulantah in dežurnih ambulantah srečujejo z življenjsko ogroženimi bolniki, ki zahtevajo hitro prepoznavo in zgodnje ukrepanje.

MOŽNE PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA

Pristop k bolniku z bolečino v prsnem košu, težkim dihanjem, anafilaktično reakcijo, ABCDE pristop, uporaba točkovnikov za pomoč pri kliničnem odločanju, aplikacija kisika, uporaba intravenskih, inhalacijskih in intramuskularnih zdravil.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Usposabljanje je praktično naravnavano. Vsi udeleženci že pred pričetkom modula dobijo izročke, da lahko pridobijo/ponovijo teoretična znanja. Izobraževanje se prične s krajšim uvodnim predavanjem, čemur pa sledi praktični del usposabljanja. Poudarek je na osvajanju praktičnih veščin, ki jih posameznik mora poznati, ko pride do oskrbe življenjsko ogroženega bolnika. Temu sledijo simulacije, kjer udeleženci uporabijo osvojeno teoretično in praktično znanje. Po koncu simulacije sledi še »debriefing«, kjer se z ogledom posnetka simulacije ugotavlja kaj je bilo v simulaciji dobro izvedeno in kje so možne izboljšave. Ves čas modula se posameznikovo znanje tudi evalvira. Udeleženec modula na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
Registracija udeležencev
20 minPristop k bolniku: bolečina v prsnem košupredavanja
15 minPristop k bolniku: dispnejapredavanja
15 minPristop k bolniku: anafilaktična reakcijapredavanja
Odmor
15 minUporaba točkovnikov za pomoč pri odločanju (HEART, WELLS, PERC, ADD-RS)delavnica
15 minPripomočki za aplikacijo kisika (BNK, VM, OHIO, inhalacije)delavnica
30 minUporaba zdravil – AKS, pljučni edem, KOPB, anafilaksijadelavnica
Odmor
1 uraSimulacija – AKS ali pljučni edem ALIsimulacija
1 uraSimulacija – akutno poslabšanje KOPB ALIsimulacija
1 uraSimulacija – anafilaktični šoksimulacija
Debriefing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

/

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 2 licenčnimi točkami. Program je usklajen s Pravilnikom o Službi Nujne medicinske pomoči (poklicni standard pričakovanih znanj s področja zdravstvene nege).