LEGO ProcessQuickFix
Hitra delavnica za rešitev težav v delovnih procesih

Vsebina delavnice

Delavnica prinaša inovativni pristop k izboljšanju delovnih procesov. Udeleženci se soočajo z dejanskimi izzivi, simulirajo delovne tokove in skupaj iščejo poti za optimizacijo dela.

Na začetku delavnice udeleženci izberejo LEGO figure, ki predstavljajo njih same, nato pa sestavijo natančno repliko prostora svojega oddelka ali podjetja. S pomočjo tlorisa prostora si lažje predstavljajo delovne procese.

Uvodna predstavitev omogoča vsakemu udeležencu, da razloži svoje aktivnosti na oddelku, kar olajša razumevanje konteksta. Simulacija procesa nato začne delovati, pri čemer udeleženci sledijo svojemu običajnemu delovnemu toku, občutijo različne faze dela in rešujejo izzive, ki se pojavijo.

Med simulacijo udeleženci opazujejo in analizirajo morebitne težave ter jih zapišejo. Ko se soočijo s težavo, iščejo pomoč pri sodelavcih in skupaj hitro razmišljajo o rešitvah, ki jih predstavijo v okviru kreativne razprave.

Po koncu simulacije se udeleženci zberejo in razpravljajo o svojih opažanjih ter skupaj iščejo možne izboljšave. Predstavijo se predlogi rešitev, ki jih nato pregleda poročevalec, in skupine zaključijo s pripravo akcijskega načrta za izvajanje izboljšav.

Delavnico zaključimo s povzetkom ključnih spoznanj in poudarkom na pomenu razumevanja procesov dela za njihovo optimizacijo.

Ta interaktivni pristop omogoča boljše razumevanje delovnih procesov, spodbuja kreativnost, sodelovanje in zavezanost k optimizaciji dela na delovnem mestu.

Izjemna izkušnja z veliko smeha ter na novo pridobljenim znanjem.

ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

3 šolske ure oz. po meri naročnika, število udeleženih do 10

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Pri vas na delovnem mestu ali v Simulacijskem centeru Zdravstvenega doma Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).