Komuniciranje z mediji
Javno nastopanje pred kamero in mikrofonom

KOMU je namenjeno

zaposlenim v zdravstvu, ki komunicirajo z mediji, sodelujejo v intervjujih, nastopajo v različnih TV in radijskih oddajah ter vsem, ki jih javno nastopanje zanima.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Udeleženci pridobijo ustrezna znanja o javnem nastopanju in komuniciranju z mediji.

CILJI

Javno nastopanje in komuniciranje z mediji sta ključna elementa pri gradnji zaupanja javnosti v zdravstveni sistem in zdravstveno osebje. Zanesljive informacije, podane na preprost in zanimiv način, pripomorejo k ustvarjanju zaupanja med zdravstvenimi delavci in pacienti ter splošno javnostjo. Zdravstveni delavci imajo ključno vlogo pri obveščanju javnosti o zdravstvenih vprašanjih, novostih, preventivnih ukrepih, boleznih, zdravljenju in drugih pomembnih informacijah. Zmožnost jasnega in učinkovitega komuniciranja z mediji jim omogoča, da svoje strokovno znanje prenesejo na širšo javnost, prispevajo k ozaveščanju in preprečevanju širjenja dezinformacij o zdravstvenih vprašanjih.

PROGRAM

VSEBINA
Uvod- Pomen javnega nastopanja in komuniciranja z mediji za zdravstvene delavce - Poudarjanje pomembnosti učinkovite komunikacije za gradnjo zaupanja in izobraževanje javnosti o zdravstvenih temah - Vloga zdravstvenih delavcev pri ozaveščanju in razlaganju dejstev
Osnove javnega nastopanja- Pomembnost priprave javnega nastopa - Uporaba telesne govorice, gestikulacije in glasu - Videz
Komuniciranje z mediji- Razumevanje medijev in njihove vloge pri obveščanju javnosti - Priprava na nastop v medijih - Ključna sporočila in njihovo jasno podajanje - Odgovarjanje na vprašanja novinarjev na učinkovit način - Obvladovanje konfliktnih situacij in težkih vprašanj
Vaje- Simulacija novinarskega intervjuja ali javnega nastopa z uporabo realnih scenarijev - Individualne povratne informacije in nasveti za izboljšanje
Zaključek
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

10:45 – 14:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana ali na lokaciji naročnika

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in s strani Zdravniške zbornice ovrednoten z 2 licenčnima točkama.