Kakovostna zdravstvena nega
v domovih starostnikov

KOMU je namenjeno

Geriatričnim medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem in negovalcem ter vsem njihovim sodelavcem v domovih za starejše. Obravnavane bodo najbolj aktualne teme s področja geriatrije.

namen in cilj

Zdravstvena nega in oskrba v domovih starostnikov mora biti kvalitetna. Da bi se kakovost zdravstvene nege in oskrbe izboljšala je potrebno načrtovano in redno izobraževanje zaposlenega kadra v domovih za starejše. Le z ustreznim znanjem in obravnavo lahko prispevamo h kakovostnejši in varni obravnavi starostnikov. V ta namen vas vabimo na dogodek »Kakovostna zdravstvena nega v domovih starostnikov«.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Predstavitev koncepta »Kakovostne zdravstvene nege v domovih starostnikov«.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
8.50 - 9.00Registracija udeležencev
9.00 - 10.00Kako do kakovostne zdravstvene nege v domovih starostnikovpredavanje
10.00 - 10.15Odmor
10.15 - 14.00Izkustvene usposabljanje – simulacije: • Nujna stanja v domovih starostnikov: srčni zastoj (delavnica) • Nujna stanja v domovih starostnikov: anafilaktični šok (delavnica) • Varna uporaba zdravil v domovih starostnikov (delavnica) • Oskrba rane (delavnica)simulacije
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 14:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

60 € / osebo

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 50 udeležencev.