Kakovostna komunikacija v zdravstvu:
Izobraževanje za podaljšanje licence zdravnikov

KOMU je namenjeno

Program “Kakovostna komunikacija v zdravstvu” je namenjen zdravnikom, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske veščine v različnih kontekstih zdravstvene prakse. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem ostalim članom zdravstvenega tima (medicinskim sestram, socialnim delavcem, fizioterapevtom ter ostalim članom zdravstvenega tima)

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

Izobraževanje je razdeljeno na štiri tematskih sklopov, ki pokrivajo ključna področja komunikacije v zdravstvu. Komunikacija v timu: Udeleženci se bodo naučili učinkovite komunikacije znotraj zdravstvenega tima, vključno z usklajevanjem nalog, deljenjem informacij in reševanjem konfliktov; Komunikacija s pacientom: Poudarek bo na razvoju empatije, jasnem prenašanju informacij ter vzpostavljanju zaupanja in sodelovanja s pacienti v različnih situacijah; Sporočanje Slabe Novice: Udeleženci bodo pridobili veščine za sočutno in spoštljivo sporočanje slabih novic pacientom in njihovim svojcem, ob zagotavljanju ustrezne podpore; Komunikacija in čustva: Razumevanje vloge čustev v komunikaciji ter razvoj veščin za učinkovito ravnanje s čustvi, tako lastnimi kot tudi čustvi pacientov in svojcev. Simulacije komunikacije v timu in s pacienti: Teoretično znanje bomo prenesli v praktično izkušnjo skozi simulacije komunikacije v zdravstvenem timu ter komunikacije s pacienti in njihovimi svojci. Udeleženci bodo imeli priložnost preizkusiti svoje veščine v realističnih scenarijih. Program se bo zaključil z debriefingom, kjer bodo udeleženci prejeli konstruktivno povratno informacijo o svojih močnih točkah in področjih, kjer je mogoče izboljšati komunikacijske spretnosti.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
7.45 – 8.00Registracija udeležencev in spoznavni krog
8.00 – 9.30Komunikacija v timupredavanje
Komunikacija s pacientompredavanje
9.30 – 9.45Odmor
9.45 – 10.45Sporočanje slabe novicepredavanje
Komunikacija in čustvapredavanje
10.45 – 11.15Odmor
11.15 – 13:00Komunikacije v timu in s pacientiSimulacije s igranim udeležencem (pacient, svojec, član tima)
12.00 – 13.30Debrifing
13.30 – 14.00Zaključek
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

8:00 – 14:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski izobraževalni center Zdravstveni dom Ljubljana ali na lokaciji naročnika

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten s _ licenčnimi točkami, pri Zdravniški zbornici pa je še v postopku vrednotenja.