Kakovost in varnost – delavnice, s katerimi
boste pridobili znanje za uporabno kakovost

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram in babicam ter tehnikom zdravstvene nege in bolničarjem, s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih.

namen in cilj

Poznavanje standardov kakovosti, spremljanje aktualnih kazalnikov kakovosti, prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, varno ravnanje z medicinsko opremo, obvladovanje okužb v zdravstvu, planiranje izobraževanj v zdravstvu in razvojno ocenjevalni letni pogovor.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin in varnosti v zdravstveni negi. Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin ter, kjer lahko udeleženci modula pridobijo potrebno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob evalvaciji znanja.

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINA
08:50 - 9:00Registracija udeležencev
09:00 - 9:20Uvod
9:20 - 10:30Zakaj kakovost v zdravstveni inštituciji? Delavnica: Izkušnje na področju kakovosti
10:30 - 11:00Kazalniki kakovosti – oblikovanje in spremljanje
11:00 - 11:30Odmor
11:30 - 12:30Tveganja – prepoznavanje in ocena tveganj Delavnica: Kompetentnost, timsko delo
12:30 - 13:00Pomen kakovosti in varnosti v praksi
13:00 - 13:30Odmor
13:30 - 14:30Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom Delavnica: Razkuževanje rok
14:30 - 15:00S timskim delom in izobraževanjem do kakovostnejše zdravstvene nege
15:00 - 15:30Evalvacija znanja
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 15:30

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Število prijav je omejeno na 50 udeležencev. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten s 6 licenčnimi točkami.