Jemanje brisov za Covid-19

KOMU je namenjeno

Diplomiranim medicinskim sestram, medicinskim sestram s specialnimi znanji, zdravnikom.

Inštruktorji

Uroš Zafošnik, dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu, mag. soc. del.
Davorin Marković, dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu
Nina Kastelic, dipl. m. s. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu

PROGRAM

VSEBINANAČIN IZVEDBE
Zaščitna sredstva Priprava materialov/brisTeoretični del
Odvzem brisaPraktični del
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

1 ura

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 1 licenčno točko.