Izobraževanje za delo v
enoti za hitre preglede (EHP)

KOMU je namenjeno

Delavnica je namenjena diplomiranim medicinskim sestram zaposlenim v ZDL , ZT s spec. znanji in ZT, ki opravljajo dežurstvo v Enoti za hitre preglede (EHP).

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja in spretnosti iz vsebin opravljanja dež

PROGRAM

ČASOVNICAVSEBINA
8.45 - 9.00Registracija udeležencev
9.00 - 14.00Sprejem in triaža Administracija Intervencije na SNMP Vitalno ogrožen bolnik Reanimacija Simulacije in debrifing
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9:00 – 14:00

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 4 dni prej).