Poiščite skupino ljudi, ki vas izziva in navdihuje,
preživite veliko časa z njimi in to vam bo
za vedno spremenilo življenje.

Strokovni odbor

viš. pred.
Uroš Zafošnik

dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu, mag. soc. del.
Vodja SIM centra
uros.zafosnik@zd-lj.si

Špela Tevžič
dr. med., spec.
Svetovalka za medicinska vprašanja
prof. dr.
Antonija Poplas Susič
dr. med., spec.
Direktorica ZD Ljubljana
Tatjana Grmek Martinjaš
dr. med.
Spec. ped., spec. šol. medicine
Kristjan Demian Sancin
Davorin Marković
dipl. zn. s spec. znanji s področja simulacij v zdravstvu
Koordinator SIM centra
Tea Stegne Ignjatovič
dr. med., spec.
Strokovna direktorica ZD Ljubljana

Kontaktna pisarna

Ana Pintar Bojc

Prodaja in marketing
041 437 419
ana.pintar-bojc@zd-lj.si

Anja Poženel Belec
Projektna pisarna
051 296 379
anja.pozenel-belec@zd-lj.si
Anja Miklič
Pisarna SIM centra
031 396 533
taj.sim@zd-lj.si
prijava@sim-center.si

Inštruktorji in predavatelji

Usposabljanja izvajajo inštruktorji in predavatelji, ki so visoko usposobljeni. Pri svojem delu uporabljajo sodobne metode poučevanja in sodelujejo z vidnimi strokovnjaki s področja izobraževanja s simulacijami v zdravstvu (SESAM). Inštruktorji imajo mednarodno licenco: ITLS, EPLS, ERC, MTS, MRMI, ali so strokovnjaki na svojem področju.

Kakovost dela v SIM centru je enkrat letno presojana s strani mednarodne akreditacijske hiše: SIQ (ISO standard).

V SIM centru deluje 28 inštruktorjev (13 zdravnikov in 15 medicinskih sester), ki se srečujejo z vitalno ogroženimi pacienti.