DemencaCare Trening
Program usposabljanja s simulacijo za oskrbo pacienta z demenco

OPIS

DemencaCare je interaktivna učna delavnica Sim centra ZD Ljubljana, namenjena zdravstvenim delavcem, s ciljem povečati njihove sposobnosti za prepoznavanje in učinkovito izvajanje  dela z uporabniki z demenco in njihovimi svojci.

KOMU je namenjeno

Zdravnikom, medicinskim sestram, celotnim zdravstvenim timom, študentom medicine in zdravstvene nege.

namen in cilj
 • Prepoznavanje zgodnjih znakov demence
 • Komunikacija z bolniki z demenco
 • Upravljanje vedenjskih izzivov pri bolnikih z demenco, (npr. agresija, vznemirjenost ali pobegi)
 • Komunikacija s svojci
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

1. Teoretične vsebine

 • Kratka predavanja in predstavitve
 • Osnove o demenci in prepoznavanje zgodnjih znakov

2. Delavnice

 • Učenje ročnih spretnosti in veščin
 • Praktične delavnice za učinkovito komunikacijo z bolniki in njihovimi svojci
 • Uporaba VR tehnologije

3. Napredne simulacije

 • Realistična simulacija okolja, kjer biva oseba z demenco
 • Igrani pacienti, ki odigrajo vlogo pacienta z demenco
 • Uporaba teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti v simulaciji

4. Debriefing (razprava)

 • Analiza izvedbe po simulaciji
 • Konstruktivne povratne informacije od inštruktorjev
 • Poudarjanje uspešnih pristopov in identifikacija področij za izboljšave
PREDNOSTI PROGRAMA
 • Pridobivanje praktičnih znanj in veščin za oskrbo oseb z demenco
 • Izboljšanje komunikacijskih spretnosti z dementnimi uporabniki in njihovimi svojci
 • Komunikacij z bolnikom z demenco
 • Praktična uporaba znanja v simuliranih realnih situacijah
 • Kvaliteten debrifing in povratne informacije za nadaljnje izboljšave
PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
E-UČILNICA ALI SIM CENTER
15 minPrepoznavanje zgodnjih znakov demence Komunikacija z bolniki z demencoTeorija
15 minUpravljanje vedenjskih izzivov pri bolnikih z demenco, kot so agresija, vznemirjenost ali pobegiTeorija
30 minKomunikacija s svojci Spodbujanje okolja, ki omogoča neodvisnost in varnost bolnikov z demenco.Teorija
SIM CENTER
30 minPrepoznavanje zgodnjih znakov demenceDelavnica
30 minKomunikacija z bolniki z demencoDelavnica
30 minUpravljanje vedenjskih izzivov pri bolnikih z demenco, kot so agresija, vznemirjenost ali pobegiDelavnica
30 minKomunikacija s svojciDelavnica
30 minSpodbujanje okolja, ki omogoča neodvisnost in varnost bolnikov z demencoDelavnica
2,5 ureObravnava uporabnika z demencoSimulacije
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

6 ur / Usposabljanje je zasnovano tako, da udeležencem omogoči pridobitev celovitih in praktičnih veščin za oskrbo oseb z anafilaksijo, hkrati pa izboljša kakovost komunikacije in interakcije z bolniki ter njihovimi svojci.

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA
 • E-izobraževanje ali v SIM Centru
 • Uporaba VR tehnologije
KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).