Bolnik s paliativno oskrbo
na primarnem nivoju 1

učenje s simulacijami v zdravstvu

KOMU je namenjeno

Zdravnikom in medicinskim sestram, zaposlenim v zdravstvenih domovih, patronažnim medicinskim sestram, medicinskim sestram v domovih za starejše, ki se dnevno srečujejo s  tovrstnimi bolniki.

namen in cilj

Pristop k bolniku s PO in njegovi družini, primerna komunikacija z bolnikom in njegovimi svojci, ocena stanja bolnika, simptomatika bolnika in lajšanje simptomov, uporaba elastomerske črpalke za podkožno dajanje zdravil, sc terapija, oskrba onkološke kronične rane.

POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA

V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna znanja iz vsebin paliativne oskrbe bolnika. Usposabljanje poteka v obliki podajanja teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin, ki so potrebne za kakovostno paliativno oskrbo bolnika na primarnem nivoju. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob simulacijah in »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti.

PROGRAM
ČASOVNICAVSEBINANAČIN IZVEDBE
08.50 - 09.00Registracija udeležencev
09.00 - 10.20Definicija POpredavanja
Sporočanje slabe novicepredavanja
Komunikacija z bolnikom in svojcipredavanja
10.20 - 10.30Odmor
10.30 - 12.30Lajšanje najpogostejših simptomov v POpredavanje, delavnica
12.30 - 13.00Odmor
13:00 - 13:30Oskrba onkološke kronične rane
Uporaba elastomerske črpalke
SPIKES – sporočanje slabe novice
13.30 - 13.45Priprava na simulacijo
13.45 - 14.30PO bolnika na primarnem nivojusimulacija
14.30 - 15.00Debrigfing
15.00 - 15.30Zaključek
ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJA

9.00 – 15.30

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana

KOTIZACIJA

po uradnem ceniku ZD Ljubljana.

Pred pričetkom prosimo, da poravnate kotizacijo na spodnji TRR.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X

Pri plačilu obvezno uporabite sklic: SI00 9114

Plačilo po ponudbi na TRR: IBAN SI56 0126 1603 0921 845 pri UJP (najkasneje 14 dni pred izvedbo usposabljanja).

Vsa morebitna plačila zapadejo oz. za zasedeno mesto izdamo račun, v primeru, da se kandidat/ka izobraževanja ne udeleži oz. se pravočasno ne odjavi (vsaj 5 dni prej).

Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ovrednoten z 7 licenčnimi točkamii, s strani Zdravniške zbornice pa s 2 licenčnima točkama.